رونق کریدورهای شمال-جنوب و شرق-به غرب در سایه شانگهای/ حضور چین در سازمان شانگهای برای ایران مزیت است/ نقش پر رنگ چابهار در همکاری‌های اعضای سازمان

رونق کریدورهای شمال-جنوب و شرق-به غرب در سایه شانگهای/ حضور چین در سازمان شانگهای برای ایران مزیت است/ نقش پر رنگ چابهار در همکاری‌های اعضای سازمان

بنابراین عضویت ایران در این سازمان می‌تواند باعث رونق کریدورهای ترانزیتی، تجاری و اقتصادی کشور شود، چراکه تردد تجاری از خاک ایران را برای سایر اعضای این پیمان تسهیل خواهد کرد. تاکید رییس جمهور بر اهمیت کریدورهای تجاری ایران و بندر چابهار، موید این است که ایران در نظر دارد با استفاده از این ظرفیت در همکاری با سایر اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای به تقویت بنیه اقتصادی خود از طریق افزایش سهم ترانزیت از تولید ناخالص داخلی کشور بپردازد. ، بر اهمیت کریدورهای تجاری در همکاری با سازمان شانگهای تاکید کرده و می‌گوید: پیمان شانگهای که به ناتوی آسیایی نیز معروف است، در کنار مراودات نظامی که می‌تواند حاصل توافقات ذی‌نفعان این معاهده باشد، ایجاد ارتباطات گسترده اقتصادی بین اعضا را نیز تسهیل می‌کند و ارتباطات اقتصادی نیز در سایه سایر موارد یکی از اصلی‌ترین راهبردهای هر کشور برای استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های این سازمان خواهد بود. در نظر پل‌مه، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات