ملاقات عمومی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهروندان برگزار شد

ملاقات عمومی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهروندان برگزار شد

ملاقات عمومی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهروندان برگزار شد

ملاقات مردمی مهندس دربندی سرپرست شهرداری ....

دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات