ورود شهرداری به کشمکش های سیاسی آن را از هدف نهایی خود دور می کند/نگاه ویژه به نیروی انسانی و انضباط مالی/ برای عبور از بحران های مالی در شهرداری نیازمندکمک های

شهردار ارومیه گفت: به انضباط مالی در شهرداری باید نگاه ویژه شود چرا که این مهم جزو ضرورت های مدیریت شهری است.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارویمه؛  دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه در آئین معارفه خود  از حسن اعتماد شورای ششم شهر ارومیه در انتحاب بنده  جهت خدمتگذاری به شهروندان تشکر می کنم و  ابراز کرد امید است خادم خوبی برای مردم باشم.
وی تاکید کرد:  فلسفه وجود شهرداری از مردم و برای مردم است و ورود شهرداری به کشمکش های سیاسی آن را از هدف نهایی خود دور می کند.
شهردار ارومیه اعلام کرد:  قول می دهم فلسفه وجودی شهرداری و آن هدف نهایی یعنی پاسخگویی به نیازهای مردم در ابعاد مختلف را تحقق بخشم .
وی ادامه داد:  سهم مدیریت شهری ارومیه در اقتصادی شهری آن اقتصاد پویا احصاء و تعریف شود و هنرمندانه باید آن را در همه مناطق به ویژه مناطق کم برخوردار شهری به کار گرفت.
شهردار ارومیه عنوان کرد:  مدیریت شهری با بیش از ۴۰۰ وظیفه مشخص یک سازمان فراگیر بوده و  باید در این حوزه یک ساختار اتخاذ کرد تا پاسخگوی همه این مباحث و وظایف باشد.
وی با بیان این که نیروی انسانی،  منابع مالی و تجهیزات سه رکن یک سازمان را تشکیل  می دهند، اظهار کرد:  نیروی انسانی شهرداری ارومیه شاید دو برابر ساختار آن باشد اما به این نیروی انسانی به عنوان یک ظرفیت نگاه شود و به سمت توانمند کردن نیرو در راستای اهداف سازمانی حرکت کرد.

شهردار ارومیه گفت:  تمام شهرداری های کشور با تنگناها و مشکلات مالی دسته و پنجه نرم می کنند و برای عبور از این بحران ها  کمک های دولت  نیاز است.
وی عنوان کرد:  تحقق مدیریت یکپارچه شهری با بهینه سازی زیر ساخت های مدیریت شهری رقم می خورد .
شهردار ارومیه با اشاره به انضباط مالی، اظهار کرد:  به انضباط مالی در شهرداری باید نگاه ویژه شود چرا که این مهم جزو ضرورت های مدیریت شهری است.
وی گفت: بدهی های شهرداری ارومیه با پیگیری و رایزنی رفع می شود.
به گفته شهردار ارومیه عوارضی که ازشهروندان اخذ می شود نباید فقط جهت ساخت پروژه های کلان  شهری اختصاص یابد و این نوع پروژه ها با کمک های دولتی ساخته شود.
وی ادامه داد:  شفاف سازی یک پروژه فاخر است با تصمیمات و سیاست های شورای ششم شهر ارومیه به سمت  شفاف سازی حرکت خواهیم کرد.
وی در پایان تاکید کرد:  پذیرای پیشنهادها و  انتقادهای سازنده  همگان در تحقق شهری آباد هستم و خواستار همراهی نمایندگان مردم در مجلس،  مسئولان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری هستم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات