رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه تاکید کرد: لزوم مدیریت تورم تولید یک میلیون مسکن

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه به چند نکته مهم درباره ساخت این تعداد مسکن اشاره کرد و یادآور شد: مهمترین نکته سهمیه‌ای است که برای هر منطقه در نظر گرفته می‌شود. نکته دیگری که رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه بر آن تاکید کرد لزوم اجرای این طرح با مشارکت بخش خصوصی بود و گفت: تجربه ساخت مستقیم مسکن توسط دولت‌ها هم در کشورهای دیگر و هم در کشور ما موفق نبوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات