پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی در شهرستان شهرضا

پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی در شهرستان شهرضا

پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی در شهرستان شهرضا انجام شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرضا، در راستای پایش و بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرستان، برنامه پایش واحدهای صنعتی شهرک رازی انجام شد.

همچنین در این رابطه برای چند واحد صنعتی و یک مورد خاص که با حدود 200 متر لوله گذاری در زیر زمین نسبت به انتقال پساب صنعتی به زمین های اطراف اقدام می‌نمود، اخطاریه زیست محیطی صادر شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات