تونل های در حال ساخت نیایش پروژه بزرگراه شهید سلیمانی

تونل های در حال ساخت نیایش پروژه بزرگراه شهید سلیمانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات