واکنش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

واکنش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ که برای اولین بار بدون هیچگونه بررسی و مطالعه علیه طرح ملی مسکن اقساطی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اقدام به مصاحبه نمود، هر بار موضوعی را مستمسک اظهارات خود قرار داده که این اتحادیه هر بار با پاسخ مستند به آنها، نادرست بودن اظهارات ایشان را اثبات کرد. با این اوصاف باید گفت تنها اظهار نظر صحیح ایشان در تمام این مدت، اقرار به عدم شناخت از ساختار اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و ساز و کار طرح ملی مسکن اقساطی بوده است چرا که اگر با همین رویه مدیریت از پشت درهای بسته، فقط به مطالعه قانون تعاون هم اکتفا می‌نمودند، متوجه می‌شدند که این اتحادیه در جایگاه نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها حضور داشته و با طرح ملی مسکن اقساطی بخشی از وظایف ذاتی آن معاونت را به عهده گرفته و به عنوان ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات