اجرای طرح آمایش تولید مسکن در زنجان

در این جلسه اعلام شد در استان زنجان ۱۴۲۶۶ نفر تعداد کل متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن هستند که در زنجان ۲۰۱ هکتار زمین به آن اختصاص داده شده است و سهم استان زنجان در خصوص اقدام تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در کشور تا سال ۱۴۰۴، حدود ۵۲۸۰۰ واحد مسکونی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات