جلسه شورای ترافیک به ریاست سرپرست شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه شورای ترافیک به ریاست سرپرست شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه شورای ترافیک به ریاست سرپرست شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرداری خرمشهر ......

چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات