صدور برگ تشخیص مالیاتی برای واحدهای مسکونی خالی

صدور برگ تشخیص مالیاتی برای واحدهای مسکونی خالی

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: هر واحد مسکونی در طی یک سال شمسی بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند، مشمول جرایم مالیاتی ماده ۵۴ می‌شود. محمد علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی از دی ماه برای واحد‌های مسکونی اظهار کرد: به موجب مفاد ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی در طی یک سال شمسی بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند به عنوان خانه خالی محسوب می‌شود و مشمول جرایم مالیاتی ماده ۵۴ می‌شود. او بیان کرد: ملاک و معیار تشخیص خانه‌های خالی سامانه، املاک اسکان است و خروجی که از این سامانه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود به این صورت است که، اگر واحد‌های مسکونی بیش از ۱۲۰ روز در طی سال، خالی از سکنه باشند، به عنوان خانه خالی معرفی می‌کنند و براساس آن، با فرآیندی در نظام مالیاتی کشور، مکانیزم‌های لازم ایجاد شده ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات