دولت باید مراقب رانت خواران باشد

وی در ارتباط با سخنان وزیر راه و شهرسازی و پیشنهاد قیمت برای مصالح ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: سیمان از قیمت گذاری دستوری خارج شده است و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هیچ استثنایی برای آن قائل نشده است. مدیرعامل سیمان داراب در ادامه با اشاره به معضلات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد گفت: «برق و گاز» و «هزینه حمل و نقل» ۲ موضوع با اهمیت در صنعت سیمان است، در صورتی که انرژی مورد نیاز صنایع تامین شود، عرضه سیمان در بازار، با قیمت مناسب و به شکل مستمر عرضه می‌شود بنابراین مشکل افزایش قیمت سیمان وجود نخواهد داشت که دولت مجبور به دست بردن در قیمت سیمان شود. مدیرعامل سیمان داراب با اشاره به حمل و نقل به عنوان مولفه مترتب بر صنعت سیمان گفت: آنچه مسلم است عزم جزم دولت برای کمک به تولید کنندگان می‌تواند تولید حداکثر ظرفیت سیمان را فراهم کند تا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات