حادثه واژگونی تانکر حامل اسید سولفوریک در جاده محور موته به گلپایگان


یک تانکر حامل اسید سولفوریک در محور موته به گلپایگان بر اثر حادثه واژگون شد

به گزارش « پارما » دریافتی از اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان حوالی ظهر امروز چهارشنبه 31 شهریور ماه یک دستگاه تانکر27000 لیتری حامل اسید سولفوریک در محور موته به گلپایگان بر اثر حادثه واژگون و محموله آن در محیط تخلیه شد.