تکریم ارباب رجوع و حفظ احترام مراجعین از مهمترین رویکردهای شهرداری شیراز است

تکریم ارباب رجوع و حفظ احترام مراجعین از مهمترین رویکردهای شهرداری شیراز است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات