سید احسان اصنافی با حکم وزیر کشور رسما شهردار شیراز شد

سید احسان اصنافی با حکم وزیر کشور رسما شهردار شیراز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات