موضع‌گیری درباره منابع درآمدی پایدار شهر

با توجه به یک فوریت طرحی در راستای ارائه خدمات مشاوره شهرسازی به شهروندان که اخیرا در صحن شورای شهر تهران تصویب شد، به نظر می‌رسد تمرکز پارلمان شهری در حال حاضر روی کسب درآمد از حوزه ساخت‌و‌ساز است و فعلا نه تنها ورودی به اصلاح سایر منابع درآمدی شهرداری نداشته، بلکه حتی بعضا مخالفت‌های صریح با افزایش سهم درآمدهای پایدار در مدیریت شهری از سوی برخی صورت می‌گیرد که سوال‌برانگیز است. به این ترتیب مدیریت شهری برای کاهش فاصله دوقطب شمال و جنوب شهر که اکنون شکل گرفته و شهردار تهران را برای رفع این دوقطبی دغدغه‌مند کرده است، ناگزیر است به مساله اصلاح عوارض و شارژ شهری ورود کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات