دلیل بی‌نظمی و لغو برخی پروازهای اربعین چیست؟ / حل مشکل تا شب

دلیل بی‌نظمی و لغو برخی پروازهای اربعین چیست؟ / حل مشکل تا شب

معاون وزیر راه با بیان اینکه علت ۹۵ در صد تاخیرها، بی‌نظمی ها و لغو پروازهای داخلی و عراقی اربعین، حضور افراد بی ویزا وبدون بلیط در فرودگاه بوده است، گفت:تا امشب مشکل حل می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات