بازدید سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه مدیر کل امور شهری استانداری از شلمچه

بازدید سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه مدیر کل امور شهری استانداری از شلمچه

بازدید سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه مدیر کل امور شهری استانداری از شلمچه

دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه فلسفی .....

يکشنبه ٤ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات