ثبت نام خانه‌ اولی‌ها از دو هفته دیگر در پروژه جدید مسکن دولتی آغاز می‌شود/ پروژه جهش تولید مسکن یارانه ندارد

ثبت نام خانه‌ اولی‌ها از دو هفته دیگر در پروژه جدید مسکن دولتی آغاز می‌شود/ پروژه جهش تولید مسکن یارانه ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: هیچ یارانه‌ای برای طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته نشده است و شیوه تامین مالی متفاوت خواهد بود. وی ادامه داد: مهمترین بحث در اجرای این قانون تشکیل صندوق ملی مسکن است، پیش از این به جز پروژه مسکن ملی سایر طرح‌های مسکنی به طور مستقیم به تسهیلات بانکی و یا منابع یارانه‌ای متصل بودند و وابستگی داشتند و تنها پروژه مسکن ملی بود که مبتنی بر کمک‌های مالی دولت طراحی نشده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صندوق ملی مسکن یک ساختار جدید است و منابعی که برای آن پیش بینی شده برای حمایت از قشرهای کم درآمد مطرح می‌شود گفت: این صندوق توسط هیات عامل و هیات امنا اداره می‌شود و راهبردها و سیاست‌های تامین مالی پروژه جهش تولید مسکن را مشخص می‌کند و بر اساس سیاست‌های ابلاغی صندوق برای نیازهای مالیا ین پروژه تصمیم گرفته می‌شود ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات