۱۴ فرودگاه کشور آماده استقبال از زائران حسینی

۱۴ فرودگاه کشور آماده استقبال از زائران حسینی

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ۱۴ فرودگاه کشور آماده استقبال از زائران حسینی هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات