شهردار شیراز در عصر اربعین حسینی از منطقه کمتر برخوردار نصرآباد بازدید کرد

شهردار شیراز در عصر اربعین حسینی از منطقه کمتر برخوردار نصرآباد بازدید کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

  منبع خبر

  شهرداری شیراز

  شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

   نظرات