صعود دو پله‌ای شرکت فرودگاه‌ها در ارزیابی عملکرد سال ۹۹

صعود دو پله‌ای شرکت فرودگاه‌ها در ارزیابی عملکرد سال ۹۹

مظفر، افزایش قابل قبول ۱۲۶ امتیاز در شاخص‌های عمومی را مورد توجه قرار داد و‌ گفت: شرکت فرودگاه‌ها با رشد ۱۰۲ درصدی در محور توسعه دولت الکترونیک رتبه اول در بین واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی را کسب کرد. به گفته مظفر در شاخص‌های عمومی در محور مدیریت بهره‌وری نظام اداری، شرکت فرودگاه‌ها با ۴۱ درصد رشد حائز رتبه سوم در بین واحدهای تابعه وزارت راه وشهرسازی شد. به گفته وی شرکت فرودگاه‌ها در سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط پاندمیک کرونا در کشور، منطقه و جهان با کاهش آمار عملکرد در حوزه پرواز و مسافر بوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات