نظارت مستقیم سرپرست سازمان هواپیمایی بر بازگشت مسافران اربعین

نظارت مستقیم سرپرست سازمان هواپیمایی بر بازگشت مسافران اربعین

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری به منظور نظارت بر بازگشت زوار اربعین به عراق سفر کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات