سردرگمی مسافران پرواز نجف _ تهران شرکت کاسپین

سردرگمی مسافران پرواز نجف _ تهران شرکت کاسپین

دانلود PDF ساعت پرواز نجف _ تهران هواپیمایی کاسپین بدون اطلاع قبلی تغییر کرده و این امر سبب سرگردانی مسافران در فرودگاه نجف شده است. راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس این گزارش پرواز نجف _ تهران شرکت هواپیمایی کاسپین برای ساعت ۲۰: ۳۰، بدون اطلاع موضوع به مسافران با تاخیر ۳ ساعته به ساعت ۲۳: ۳۰ تغییر یافته و عدم پاسخگویی نماینده شرکت در فرودگاه نجف باعث سردرگمی مسافران شده است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات