بازدید استاندار خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه

بازدید استاندار خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه

بازدید استاندار خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه

خلیلیان استاندار خوزستان با هدف بررسی آخرین وضعیت ....

جمعه ٩ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات