یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: بازار مسکن ترکیه کشش سرمایه‌گذاری ندارد

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: به هر حال یک سیاه‌نمایی دائم توسط جریان خارج از کشور درخصوص ایران وجود دارد که به برخی مخاطب القا می‌کند با خروج از کشور به بهشت بروید. کما اینکه قیمت مسکن در ترکیه بعضا از ایران پایین‌تر است و دولت ترکیه هم اجازه رشد آنچنانی قیمت خانه را نمی‌دهد؛ زیرا آنها نمی‌گذارند به قیمت پولدار شدن یک عده از مالکان، دیگر شهروندان نابود شوند. این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی قیمت خانه در نیمه دوم سال گفت: با اینکه همه چیز بستگی به اجرای سیاستهای دولت دارد اما بیش از یک رشد ملایم برای بازار مسکن نمی‌توان متصور بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات