۵۰ نخل ثمرده و نهال ویتکس در کوی فرهنگیان توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

۵۰ نخل ثمرده و نهال ویتکس در کوی فرهنگیان توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

۵۰ نخل ثمرده و نهال ویتکس در کوی فرهنگیان توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

پنجاه نخل ثمرده و نهال ویتکس در فضای سبز ....

يکشنبه ١١ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات