ثبت‌نام بیمه تکمیلی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ لغایت ۱۴/۱۱/۱۳۸۹

ثبت‌نام بیمه تکمیلی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ لغایت ۱۴/۱۱/۱۳۸۹

www.BanaNews.irبیمه عمر و حوادث فقط مشمول بیمه شونده اصلی می‌باشد.(در صورت تمایل به تحت پوشش قرار دادن سایر افراد خانواده لطفاً پرسشنامه مربوط را از دفتر بیمه توسعه دریافت و تکمیل نمایید)

ü بیمه حوادث(در صورت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه): مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و حق بیمه ۸۲/۴۰۰(در صورت تمایل افزایش سرمایه تحت پوشش فرم مربوطه را از دفتر بیمه توسعه دریافت، تکمیل و اطلاعات لازم را ارائه نمایید.)

ü بیمه عمر (فوت به هر علت): مبلغ بیمه ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و حق بیمه ۲۵۷/۱۰۰ریال

ü بیمه درمان: هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود تا سقف ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جراحی‌های تخصصی و پیوند اعضا تا سقف ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (لطفاً ضمیمه اطلاع رسانی را از دفتر بیمه توسعه دریافت و آن را به دقت مطالعه نمایید)

زایمان تا سقف ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

پاراکلینیکی الف تا سقف ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

پاراکلینیکی ب تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال

جراحی سرپایی تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال

حق بیمه درمان

تا سن ۶۰ سال تمام ۱/۴۹۳/۵۰۰ ریال، ۶۱ تا ۶۹ سال تمام ۲/۲۴۰/۲۵۰ ریال، ۷۰سال به بالا ۲/۹۸۷/۰۰۰ ریال

محل ثبت نام : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،‌طبقه دوم، دفتر بیمه توسعه

مدارک لازم جهت ثبت‌نام بیمه درمان، عمر و حوادث برای سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

ü کارت بیمه درمان برای کسانی که سال قبل تحت پوشش بیمه دانا بوده‌اند.

ü اصل شناسنامه عضو سازمان برای بیمه شدگان جدید

ü کارت عضویت معتبر سازمان

ضمناً مهلت ثبت‌نام غیر قابل تمدید می‌باشد.

با توجه به خاتمه پوشش بیمه‌ای سال گذشته در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ جهت استفاده بیمه‌شدگان سال گذشته از مزایای پوشش پیوسته لازم است ثبت‌نام بیمه‌شدگان حداکثر تا ۱۳۸۹/۱۱/۱۴انجام پذیرد. لازم به توضیح است در صورت ثبت‌نام پس از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ پوشش منقطع به حساب آمده و بیمه‌شدگان مشمول دوران انتظار خواهند بود.

 

 

 

 

    نظرات