سرپرست شهرداری خرمشهر با رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان دیدار کرد

سرپرست شهرداری خرمشهر با رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان دیدار کرد

سرپرست شهرداری خرمشهر با رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان دیدار کرد

دربندی سرپرست شهرداری خرمشهر با شلیش پور رئیس ....

دوشنبه ١٢ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات