می‌توان مشکلات مناطق کمتربرخوردار را با همراهی دستگاه‌های مرتبط مرتفع کرد

می‌توان مشکلات مناطق کمتربرخوردار را با همراهی دستگاه‌های مرتبط مرتفع کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات