کتاب تنویع زیستی دیرینه منتشر شد

کتاب تنویع زیستی دیرینه منتشر شد

کتاب تنویع زیستی دیرینه(مفاهیم و روش ها ) به نویسندگی محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی با حمایت معنوی پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار و توسط انتشارات پیدار منتشر شد.
به گزارش«پارما» محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تألیف این کتاب گفت :
مطالب کتاب در سه فصل شامل 1) مفاهیم وکلیات، 2) شاخص های تنوع زیستی دیرینه و روش های محاسبه و 3) الگوهای تنوع زیستی دیرینه و یک ضمیمه شامل معرفی و کار با نرم افزار دسته بندی و ارائه شده اند. شایان ذکر است کتاب پس از طی فرایند داوری با حمایت معنوی پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار و توسط انتشارات پیدار در 206 صفحه و قطع وزیری به چاپ رسیده است.

وی همچنین با اشاره به بخشی هایی از این کتاب که سیر تاریخی گونه های متنوع را تشریح می کند افزود : مطالعه تاریخ زمین نشان می دهد که حیات از ابتدایی ترین اشکال خود در زمین آغاز و در طی حدود یک میلیارد سال گونه های متنوع و پیچیده تر آن ظاهر شدند.

به گفته این مقام مسئول بررسی روند تغییرات این تنوع زایی شگرف موضوع نسبتا جدیدی در دیرینه شناسی تحت عنوان تنوع زیستی دیرینه است. مفهومی که اگرچه در ابتدای راه، تجزیه و تحلیل‌های کیفی تنها روش مرسوم در مطالعه آن بودند اما با تغییر رویکردها در حوزه علوم مرتبط، از جمله زیست شناسی، بوم شناسی،‍‍ ژنتیک، تکامل و فیلوژنی و بیوشیمی و غیره، دیرینه شناسی نیز همگام با علوم وابسته در حال کمّی شدن است. تجزیه و تحلیل های آماری و استفاده از مدل سازی مبتنی بر احتمالات و داده پردازی در بررسی گونه ها و جمعیت ها، فرایندها و الگوهای تکامل و انقراض، فنوتیپ گونه ها و جنس ها، بررسی های کلادیستیک و... در حال تبدیل شدن به یک اصل است که نتایج آن ماهیت علم دیرینه شناسی را متحول خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد :این کتاب برآن است تا ضمن ارائه تعاریف قابل درک از مفاهیم اولیه تنوع زیستی دیرینه، روش های اندازه گیری شاخص های مختلف مانند غنای گونه ای، نرخ انقراض و نسل زایی، تنوع پایا و ... را معرفی و الگوهای تحول در تنوع زیستی دیرینه تاریخ حیات را از دیدگاه محققان مختلف را بررسی نماید.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات