شهرداری خرمشهر لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی را آغاز کرد

شهرداری خرمشهر لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی را آغاز کرد

شهرداری خرمشهر لایروبی کانال های دفع آبهای سطحی را آغاز کرد

عملیات اجرایی لایروبی کانال های دفع آبهای ....

يکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات