توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و جزایر کشور در دستور کار سازمان بنادر

توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و جزایر کشور در دستور کار سازمان بنادر

توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و جزایر کشور در دستور کار سازمان بنادر یک مقام مسئول گفت: توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور به عنوان اولویت اصلی و ویژه، در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد. ، محمدرضا اله یار عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور به عنوان اولویت اصلی و ویژه، در دستور کار این سازمان قرار دارد. معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح، تهیه برنامه بلندمدت برای استفاده از ظرفیت‌های دریا است که برای هر شهر، برنامه اجرایی پیش بینی شده است. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه مطالعات مربوطه نهایی شده است و در حال طی کردن مسیر در شورای برنامه ریزی ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات