طرح جامع با چشم انداز چندین ساله برای آرامستان های شهرداری باید تعریف شود

شهردار ارومیه گفت:  طرح جامع با چشم انداز چندین ساله برای آرامستان های شهرداری باید تعریف شود.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ حسین مهدی زاده در دیدار شورای اداری سازمان مدیریت آرامستان ها  با بیان کرد:  به آرامستان های شهرداری  به عنوان بخش مهمی از شهر باید توجه ویژه ای  شود.
وی  افزود:  درآینده نچندان دور آرامستان در داخل شهر قرار  می گیرد که پس باید از لحاظ منظر شهری و بصری توجه ویژه به این مکان  شود.
شهردار ارومیه انضباط مالی در یک سازمان را مهمترین پایه و اساس آن سازمان  عنوان کرد و گفت:  این مهم در مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری مشهود است و بطور دقیق رعایت می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات