حمله سایبری اخیر به سازمان بنادر نتوانست شرایط کار را سخت کند

حمله سایبری اخیر به سازمان بنادر نتوانست شرایط کار را سخت کند

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حمله سایبری اخیر به سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این حمله سایبری نتوانست شرایط کار را سخت کند و با همکاری سایر نهادها توانستیم از پس این مشکل برآییم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات