مشکلات ارزی باعث عقب ماندگی پرورش ماهی شد

مشکلات ارزی باعث عقب ماندگی پرورش ماهی شد

معاون وزیر کشاورزی با تاکید بر اینکه در حوزه صید و صیادی باید بیش‌ از ششصد هزار تن تولید می‌کردیم اما توانستیم بیش صد و هشت هزار تن مازاد تولید داشته‌ایم، گفت: برنامه امسال ما مطابق هدف‌گذاری‌های صورت‌ گرفته یک میلیون و پانصد و یازده هزار تن بوده که با هماهنگی در بخش‌های مختلف امیدواریم به اهداف مورد نظر برسیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات