حضور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بین ۱۰ شرکت نخست سودآور دولتی

حضور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بین ۱۰ شرکت نخست سودآور دولتی

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به موفقیت دیگری که شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کسب کرده است گفت: یکی دیگر از توفیقاتی که این شرکت به دست آورده است برگزاری موفق مجمع سالیانه بود که این شرکت توانست صورت‌های مالی خود را به صورت مطلوب ارائه دهد و یکی از شرکت‌های و توابع وزارت راه و شهرسازی بودیم که صورت‌های مالی این شرکت به صورت مطلوب ارائه و نمره قبولی گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات