برگزاری جلسه کمیته رفاهی شهرداری ارومیه

جلسه کمیته رفاهی شهرداری ارومیه با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهرداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ جلسه کمیته رفاهی شهرداری ارومیه با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهرداری مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات