تعلیق اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی همچنان ادامه دارد/ از هیچ نقض قوانینی چشم پوشی نخواهیم کرد

تعلیق اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی همچنان ادامه دارد/ از هیچ نقض قوانینی چشم پوشی نخواهیم کرد

یک مقام مسئول گفت: حدود ۵۵ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور که داوطلب انتخابات نهمین دوره بودند به دلیل نقض قوانین و مقررات با حکم وزیر راه و شهرسازی تعلیق شدند. ، با بیان اینکه تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تعلق شده‌اند، گفت: حدود ۵۵ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور که داوطلب انتخابات نهمین دوره بودند به دلیل نقض قوانین و مقررات با حکم وزیر راه و شهرسازی تعلیق شدند. او ادامه داد: طبق بند ج ماده ۲۳ آیین نامه قانون به صراحت نقض عدم رعایت بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی به همه موارد تخلف اشاره کرده است و با توجه به آنکه این ۵۵ نفر در نظام مهندسی شهر‌های مختلف اقدام به نقض بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی کرده بودند، تعلیق شدند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه تعلیق‌هایی که انجام گرفته صرفا به دلیل نقض ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات