واگذاری زمین در شهر صدرا شیراز برای ساخت ورزشگاه جهت توسعه ورزش استان فارس/ هماهنگی های درخصوص مسکن ورزشکاران انجام خواهد شد

واگذاری زمین در شهر صدرا شیراز برای ساخت ورزشگاه جهت توسعه ورزش استان فارس/ هماهنگی های درخصوص مسکن ورزشکاران انجام خواهد شد

وی در ادامه با اشاره به قول تقدیر وزارت راه و شهرسازی به پاس این حماسه آفرینی، درخصوص درخواست این کشتی گیران برای واگذاری زمینی برای ساخت ورزشگاه جهت تشویق و ترغیب جوانان استان فارس به ورزش و همچنین حل مشکل مسکن آن‌ها تاکید کرد: با توجه به درخواست این ورزشکاران قهرمان در راستای توسعه ورزش استان فارس و شهر شیراز، در شهر جدید صدرا قطعه زمینی برای ساخت ورزشگاه واگذار خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات