سالهاست که سرمایه گذاری در تولید و صادرات از مناطق آزاد نشده است

سالهاست که سرمایه گذاری در تولید و صادرات از مناطق آزاد نشده است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: برنامه مدون و به شکل راهبردی برای تمام مناطق آزاد در دست تهیه است تا در کوتاه مدت این مناطق را به ریل اصلی خود برگردانیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات