نشست هماهنگی و آمادگی شهرداری شیراز پیش از فرارسیدن فصل بارندگی برگزار شد

نشست هماهنگی و آمادگی شهرداری شیراز پیش از فرارسیدن فصل بارندگی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات