برگزاری سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان برخوار

برگزاری سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان برخوار

سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان برخوار

سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان برخوار با حضور اعضای مرتبط برگزارشد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار، سومین جلسه کارگروه پسماند این شهرستان در محل فرمانداری با حضور تمامی اعضا و معاون عمرانی برگزار شد.

معاون عمرانی از مسئول وکارکنان شهرستان تقدیر وتشکر نمود و به دلیل پایش ها پیگیری ها وحضور به موقع در صحنه های مربوطه سپس مصوبات جلسه مورد بررسی وپیگیری قرار گرفت ومصوبات جدید نیز به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات