مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در بحث زمین خواری کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش اخبار ساختمان، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به آزادسازی اراضی تصرف شده اقدام کرده است، گفت: در روزهای گذشته در منطقه دماوند ما آزاد سازی زمین‌ها را داشتیم و یک سری از اراضی که در تصرف بودند با همکاری دادستانی و قوه قضائیه به سیستم دولت برگشتند و در حال حاضر در اختیار دولت هستند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: با تاکید بر اینکه راه و شهرسازی استان تهران به هیچ عنوان در بحث تصرف اراضی کوتاه نخواهد آمد و ما تا آخرین لحظه در این حوزه مقاومت خواهیم داشت، اجازه نخواهیم داد که متصرفان در این بخش فعالیت کنند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: ساخت و ساز‌ها در استان تهران با توجه به ثبت نام‌های انجام شده کاملا در حال اجرا است و فونداسیون‌های اکثر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات