سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، کیانی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی شد. گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، امین کیانی با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب و جانشین قاسم بی نیاز در این وزارتخانه شد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات