نرخ بیکاری ترکیه بالا ماند

نرخ بیکاری ترکیه بالا ماند

حدود چهار میلیون ترک بیکار هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات