​شهردار شهر تاریخی کیوتو ژاپن و شهردار کلانشهر درسدن در پیام­هایی جداگانه انتصاب شهرد ...

​شهردار شهر تاریخی کیوتو ژاپن و شهردار کلانشهر درسدن در پیام­هایی جداگانه انتصاب شهرد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات