سفارش ساخت ۳۲ فروند کشتی به سازنده های داخلی ارائه شد

سفارش ساخت ۳۲ فروند کشتی به سازنده های داخلی ارائه شد

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فرآیند مناقصه ۵ شناور راهنمابر شمال،۵ شناور آتشخوار متوسط و ۷ شناور آتشخوار بزرگ در حال طی شدن است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات