دیدار و گفت و گوی رئیس شورای شهر خرمشهر با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور

دیدار و گفت و گوی رئیس شورای شهر خرمشهر با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور

دیدار و گفت و گوی رئیس شورای شهر خرمشهر با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور

عبدالنبی پورخلف رئیس شورای اسلامی ...

يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات