تکمیل کریدورهای ریلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن است

تکمیل کریدورهای ریلی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن است

راه و مسکن تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: حلقه کریدور ریلی کشور نیمه تمام مانده است که آن این است که همه بار مالی پروژه‌ها بر دوش دولت بوده و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جاذبه ایجاد نکرده ایم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات