دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران تشریح کرد: بازار مسکن چگونه از رکود خارج خواهد شد؟

به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد، گفت: در قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس را دارد تاکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند. رهبر با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن‌ها هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات